Công ty Ánh Dương Đông cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của quý khách.

Chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân quý khách ra ngoài vì mục đích thương mại.

Công ty Ánh Dương Đông sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của quý khách, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

  • Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật
  • Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật
  • Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác.

 

Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của công ty Ánh Dương Đông cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng và quy định của pháp luật nếu có.