Sản phẩm nổi bật

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Cisco C1000-48T-4X-L

Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C1000-48T-4X-L   Model C1000-48T-4X-L ..

Liên hệ

Cisco C9200-24T-A

Thiết bị mạng Switch Cisco C9200-24T-A   Switch Model C9200-24T-A Downl..

Liên hệ

Cisco C9200-48T-A

Thiết bị mạng Switch Cisco C9200-48T-A   Switch Model C9200-48T-E Downl..

Liên hệ

Cisco C9200L-48T-4G-E

Thiết bị mạng Switch Cisco C9200L-48T-4G-E   Switch Model C9200L-48T-4G-E ..

Liên hệ

FortiGate FG-100E-BDL-950-12

Thiết bị FortiGate FG-100E-BDL-950-12 Mã sản phẩm FG-100E Hardware Spe..

Liên hệ

FortiGate FG-200E-BDL-950-12

Thiết bị FortiGate FG-200E-BDL-950-12 Mã sản phẩm FG-200E Hardware Spe..

Liên hệ

FortiGate FG-60E-BDL-950-12

Thiết bị FortiGate FG-60E-BDL-950-12 Mã sản phẩm FG-60E Hardware Speci..

Liên hệ

Peplink Balance 380

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Cellular No Ethernet WAN 3 (GE) Ethernet LAN 3 (GE) ..

94.995.000 VNĐ

Peplink Balance 580

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Cellular No Ethernet WAN 5 (GE) Ethernet LAN 3 (GE) ..

124.995.000 VNĐ

Peplink Balance 710

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Cellular No Ethernet WAN 7 (GE) Ethernet LAN 3 (GE) ..

159.995.000 VNĐ

Peplink Balance 210

WAN Support for PPPoE, Static IP, DHCPWAN Link Health Check-PING-IPv6 Support-DNS Lookup-HTTP..

44.995.000 VNĐ

Peplink Balance 1350

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT 13 WAN Ports 5000 users 5 Gbps Throughput ..

279.995.000 VNĐ

Sophos XGS 107

CÁC LOẠI LICENSE Standard Hardware Bundle: Includes Applicance and Standard Protectio..

114.995.000 VNĐ

Sophos XGS 116

CÁC LOẠI LICENSE Standard Hardware Bundle: Includes Applicance and Standard Protectio..

134.995.000 VNĐ

Sophos XGS 126

CÁC LOẠI LICENSE Standard Hardware Bundle: Includes Applicance and Standard Protectio..

149.995.000 VNĐ